กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เหลืออีก
0 วัน
บุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 03 มี.ค. 61 | เวลา ไม่ระบุหรือตามกำหนดการ


กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต/ชมรมนิสิต
เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต/ชมรมนิสิต ครั้งที่ ๑
กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต/ชมรมนิสิต
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 12 พ.ย. 60 | เวลา 09.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต/ชมรมนิสิต ครั้งที่ ๒
กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต/ชมรมนิสิต
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 12 พ.ย. 60 | เวลา 09.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต/ชมรมนิสิต ครั้งที่ ๓
กิจกรรมระดับองค์กรนิสิต/ชมรมนิสิต
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 12 พ.ย. 60 | เวลา 09.00 น.


กิจกรรมระดับสังคม/สาธารณะ
เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมระดับสังคม และ สาธรณะภายนอก ๑
กิจกรรมระดับสังคม/สาธารณะ
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 12 ธ.ค. 60 | เวลา 09.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมระดับสังคม และ สาธรณะภายนอก ๒
กิจกรรมระดับสังคม/สาธารณะ
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 12 ธ.ค. 60 | เวลา 09.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมระดับสังคม และ สาธรณะภายนอก ๓
กิจกรรมระดับสังคม/สาธารณะ
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 12 ธ.ค. 60 | เวลา 09.00 น.

 ไม่ระบุ
วัน
งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริสารธรรม ดร. วัดศิริธรรมิกาวาส บ้านโคกสี ขอนแก่น
กิจกรรมระดับสังคม/สาธารณะ
เริ่มกิจกรรม : วันที่ -1957 | เวลา ไม่ระบุหรือตามกำหนดการ


กิจกรรม Homeroom ปี 1
เหลืออีก
0 วัน
ปฐมนิเทศกิจกรรม Homeroom เรารัก มจร. ขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
กิจกรรม Homeroom ปี 1
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 22 พ.ย. 60 | เวลา 12.00 น.


เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ ๑ (project)
กิจกรรม Homeroom ปี 1
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 06 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ครั้งที่ ๒ (project)
กิจกรรม Homeroom ปี 1
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 13 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรม พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ ๑
กิจกรรม Homeroom ปี 1
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 20 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.


กิจกรรม Homeroom ปี 2
เหลืออีก
0 วัน
ปฐมนิเทศกิจกรรม Homeroom เรารัก มจร. ขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
กิจกรรม Homeroom ปี 2
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 22 พ.ย. 60 | เวลา 12.00 น.


เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๑ Project
กิจกรรม Homeroom ปี 2
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 06 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ Project
กิจกรรม Homeroom ปี 2
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 13 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรม พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ ๑
กิจกรรม Homeroom ปี 2
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 20 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.


กิจกรรม Homeroom ปี 3
เหลืออีก
0 วัน
ปฐมนิเทศกิจกรรม Homeroom เรารัก มจร. ขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
กิจกรรม Homeroom ปี 3
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 22 พ.ย. 60 | เวลา 12.00 น.


เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๑ Project
กิจกรรม Homeroom ปี 3
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 06 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ Project
กิจกรรม Homeroom ปี 3
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 13 ธ.ค. -58 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรม พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ ๑
กิจกรรม Homeroom ปี 3
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 20 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.


กิจกรรม Homeroom ปี 4
เหลืออีก
0 วัน
ปฐมนิเทศกิจกรรม Homeroom เรารัก มจร. ขอนแก่น ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐
กิจกรรม Homeroom ปี 4
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 22 พ.ย. 60 | เวลา 12.00 น.


เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๑ Project
กิจกรรม Homeroom ปี 4
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 06 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ๒ Project
กิจกรรม Homeroom ปี 4
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 13 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.

เหลืออีก
0 วัน
กิจกรรม พบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ ๑
กิจกรรม Homeroom ปี 4
เริ่มกิจกรรม : วันที่ 20 ธ.ค. 60 | เวลา 12.00 น.